×ورودثبت‌نام

خرید شناور

خرید شناور

ثبت رایگان سفارش مشاور خرید و فروش شناور

به هر کدام از خدمات گمرکی، دریایی و کشتیرانی که احتیاج داشته باشید می‌توانید از طریق شیپکو به افراد یا شرکت‌های خدمات‌دهنده‌ی آن دسترسی پیدا کنید. برای رسیدن به بهترین نتیجه، شیپکو در زمان ثبت سفارش چند سؤال از شما می‌پرسد تا تعریف پروژه‌ها و دریافت خدمات در چهارچوب استاندارد و به بهترین شکل صورت گیرد. در صورت صبوری و پاسخ دقیق به سؤالات، شانس بیشتری برای دریافت پیشنهاد از طرف مناسب‌ترین کارگزاران و سرویس‌دهندگان خواهید داشت.

ثبت نام به عنوان مشاور خرید و فروش شناور

شیپکو رابط میان شما و خدمات‌گیرندگان است. اگر شما یا شرکتتان هر تخصصی در ارائه‌ی خدمات امور گمرکی و کشتیرانی دارید، با ثبت‌نام و ثبت تخصص خود در شیپکو، دسترسی خدمات‌گیرندگان به خود را آسان‌تر و سریع‌تر کنید.